Ponúkame Vám:

 • jäkl profily (10/10/1 - 200/200/10)

 • drôty čierne a pozinkované (0.7 - 5mm)

 • betonársku ocež (5-32mm), gužatinu (5.5 - 120mm)

 • ocež ahaná (4 - 30mm)

 • ocež plochá (10/3 - 200/10)

 • ocež štvorhranná (5/5 - 80/80) a šeshranná

 • uholníky (20 - 200mm)

 • profily I (80-360mm), U (50-300mm), T (20-80mm)

 • trubky čierne švové, bezošvé (10-500mm) 

 • trubky pozinkované a bralenové (1/2" - 3")

 • kolená varné (1/2" - 3")

 • plechy pozinkované (0.55 - 3mm), trapézové a z farebných kovov

 • plechy čierne (0.7 - 30mm)

 • zváracie drôty a elektródy

 • karisiete (drôt 4-8mm)

 • klampiarske výrobky (rýny, zvody, háky a ostatné)

 • rezacie a brúsne kotúče

 • ohradové pletivá a vložky

 • zámočnícke výrobky (poklopy, brány a iné)

... spolu viac ako 500 druhov materiálu